Det finns en snabb metod för en enhetlig och systematisk inventering av naturvärden i skärgården. Här redovisas en helt ny metodstudie för översiktlig inventering av värdefulla områden i utvalda naturtyper i Östersjön. Ingår i skärgårdsutredning 2000.