Forskarna har i åratal tvistat om betydelsen av kväve och fosfor i Östersjön. Nu råder konsensus om grundläggande fakta: Båda ämnena måste minska.