En undersökning av statusen hos BSPA och Natura 2000-områden.