Alla förutsägelser om hur livet i havet kommer att påverkas av klimatförändringen är ännu mycket osäkra. Ändå är det viktigt att fundera över frågan, eftersom åtgärder för att komma tillrätta med nuvarande miljöproblem måste kunna utvärderas gentemot ett framtida tillstånd. I denna korta sammanställning ligger fokus på hur diskussionerna hittills har gått kring några viktiga områden.