Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen undersökt möjligheterna att åtgärda Östersjöns syrefria bottnar. – Det är viktig att poängtera att det inte finns några snabba, enkla lösningar för att komma till rätta med problemen i Östersjön. De metoder vi föreslår kan lindra symptomen, men åtgärdar inte grundproblemen. I första hand måste tillförseln av kväve och fosfor från land minska, säger Björne Olsson, enhetschef för havsmiljöenheten på Naturvårdsverket.