Miljötillståndet i de svenska havsbassängerna i kortfattad sammanfattning.