Miljmålsrådets uppföljning av Sveriges miljömål Miljömålsrådets sjätte årsrapport om våra möjligheter att nå de sexton miljökvalitetsmålen. Många av miljömålen är beroende av vad som händer i omvärlden. De internationella aspekterna i miljömålsarbetet är årets tema.