Sverige har haft en framstående miljögiftsforskning i femtio år och följt miljögiftsbelastningen i trettio år. Mot den bakgrunden är det intressant att göra några reflektioner kring samhällets beredskap att hantera larm och förutsättningarna för att bygga kunskap om föroreningars förekomst och inverkan på ekosystemet.