I årets redovisning av miljögifter har figurerna kompletterats med en klassning av status, motsvarande Vattendirektivets bedömningsgrunder. De valda klassgränserna är ännu mycket osäkra, men vi hoppas kunna stimulera till en diskussion bland ekotoxikologer. Klassningen skulle kunna användas för att underlätta jämförelsen av olika ämnen och det hot för miljön de utgör.