Bottentrålning medför stora negativa miljöeffekter. Bottentrålningen är idag en av de mest utbredda svenska fiskemetoderna – men också en av de mest destruktiva. Förstörda havsbottnar, stora mängder oönskade fångster som måste kastas överbord och höga koldioxidutsläpp är associerade med metoden. Detta framgår av Naturskyddsföreningens rapport. – Bottentrålning är som att kalhugga skogen för att jagar älg, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.