Vattnet runt Sveriges kuster innehåller inte bara planktonorganismer och partiklar av naturligt ursprung. I havet finns också en stor mängd mänskligt producerade fragment som kan bestå av plast eller naturfibrer, färgflagor eller slitagepartiklar från bilismen. En ny studie har visat att dessa mikroskopiska partiklar finns i mycket större mängder än man tidigare trott, både i kustvatten och utomskärs.