År 2007 var ett varmt år, med sen isläggning och tidig islossning. Stormen Per gav i början på året ett inflöde av syrerikt vatten till Östersjön, men omfattningen var liten. Även sommarmånaderna var varma, och i södra Sverige föll stora mängder regn. Tillrinningen till Egentliga Östersjön och Västerhavet blev hög. Under årets sista månader skedde ett par inflöden till Östersjön, vilka förbättrade syreförhållandena i Arkona- och Bornholmsbassängerna.