Fiskodlare kan minska andelen fiskbaserade råvaror i fodret, men recepten måste bygga på kunskap om vad olika fiskarter kan tillgodogöra sig och tål. Rödingen kan till exempel utnyttja energin i en svamp som kan odlas på rester från pappersmassatillverkning, men den mår inte bra av stora mängder. Vetestärkelse är däremot ingen bra energikälla för rödingen.