Klimatet inte enda problemet i energisektorn – bredare analysmetod behövs I dag står klimatfrågan nästan ensam i fokus när energisektorn diskuteras. Därmed finns en risk att andra frågor hamnar i bakgrunden, vilket kan leda till att problemen bara förflyttas i tid och rum eller ersätts av ett annat. Denna avhandling har undersökt hur mer genomgripande analysmetoder kan användas.