I litteraturöversikten ges exempel på marina naturundersökningar av grundområden längs den svenska kusten, i huvudsak grunda havsvikar, grunda fjärdar och skärgårdsområden. Resultaten från undersökningarna har publicerats 1997-2003.