Rapporten sammanställer kunskapsläget och identifierar brister i kunskapen om våra hav för att ge underlag vid formulering av nya marina forskningsprogram.