Under ordförandeskapet i EU hösten 2009 kommer Sverige vara pådrivande för att förbättra den marina miljön. Sverige verkar särskilt för att Östersjön ska utpekas som ett pilotprojekt, med ett snabbare och strängare miljöskydd i genomförandet av EU:s marina direktiv.