Joacim Näslunds avhandling visar på att fiskars personlighet påverkar deras livsöden och hos havsöringsyngel kan personligheten relaterats till deras överlevnadsförmåga, där aktiva yngel har större chans att överleva. I laboratorium har forskarna testat varje individs beteende upprepade gånger för att avgöra havsöringens personlighet. I åarna undersökte de sedan hur de olika personlighetstyperna klarade sig i sin naturliga miljö. Man har bland annat sett att ettåriga öringar efter en tid av svält kan växa i en snabbare takt än normalt under sommaren och hösten, så kallad "compensatory growth", en effekt so avtar fram mot vintern. Man konstaterar också att överlevnadsgraden hos individer som svultit under hösten inte påverkas nämnvärt under vintern, men att vårens vandring ut till havet hos dessa kan försenas. Forskningen kan ha inflytande på både grundläggande ekologisk forskning och fiskevård.