Yoldiamussla (Portlandia arctica)

Yoldiamusslan fanns i Östersjön för cirka 11 000 år sedan när salthalten var betydligt högre och temperaturen lägre. Den har gett namn till ett stadium i Östersjöns utveckling som kallas Yoldiahavet. Den återfinns nu i Norra ishavet.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.