Vitling (Merlangius merlangus)

Vitlingen är en släkting till torsken, men är ljusare och har som vuxen inte den karaktäristiska skäggtömmen. Den kan leva både i stim och ensam. Lever av småsill, skarpsill, tobis och kräftdjur. Vitlingen kan bli runt 20 år gammal. Den är utsatt för ett hårt fisketryck. Yngel av vitling söker ofta skydd från rovfiskar under maneternas nässeltrådar.

Vitlingen lever på djup mellan 5 och 70 meter ovanför lerblandade sandbottnar. Ungfiskarna uppehåller sig i kustnära vatten, men vid mellan 1 och 2 års ålder drar den sig ut mot öppna havet. I Östersjön förekommer arten upp till Gotland.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.