Vanlig tångräka (Palaemon adspersus)

Den vanliga tångräkan är den största räkan i Östersjön. Den är genomskinlig med gröna, grå eller rödbruna nyanser och är ofta väl kamouflerad. Den kan förväxlas med elegant tångräka, man kan dock skilja arterna åt på hornet mellan ögonen (rostrum). Tångräkan är en allätare och en framgångsrik jägare som främst äter andra mindre kräftdjur, maskar och insektslarver. Den kan även livnära sig på alger eller döda växter och djur. Tångräkan fortplantar sig vid ungefär 1 års ålder och leker en till två gånger per år. Honan bär på tusentals ägg under stjärten tills de kläcks efter ungefär en månad. Tiden närmast efter kläckningen driver larverna fritt i det öppna vattnet. När de växt till sig börjar de sitt vuxna liv nära botten. Tångräkan fångas med ryssja eller håv, främst i Danmark, och serveras färskkokta och skalade som "pillede rejer".

Tångräkan finns längs vår kust upp till Gävletrakten. På sommaren lever tångräkan grunt bland alger, tång och växter och på vintern på djupare bottnar.

Fakta: Smådjur bland tången

Tångruskorna rymmer en otrolig mängd smådjur. Många är kräftdjur som tånggråsugga och tångmärla. Tången fungerar som havets skog och erbjuder skydd och mat åt sina innevånare. Skaka en tångruska så får du se hur många djur som kan gömma sig där!