Vanlig strandsnäcka (Littorina littorea)

Den vanliga strandsnäckan är en marin art som även finns i södra Östersjön. Den lever av spröda snabbväxande alger.

Den vanliga strandsnäckan hittar man i grunda miljöer på sand, stenar eller klippor längs med kusten på västkusten och i södra Östersjön.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.