Vanlig dammussla (Anodonta anatina)

Den vanliga dammusslan är en stor sötvattenmussla. Födan består av växtplankton och dött organiskt material som den filtrerar fram ut vattnet. Vanlig dammussla är nästan alltid hermafrodit, det vill säga den fungerar både som hona och hane på samma gång.

Den vanliga dammusslan lever nedgrävd i gyttjiga bottnar i utsötade vikar. Den är vanlig i sötvatten men även i Bottenviken.

Fakta: Musslor på mjuka bottnar

Musslor lever av att filtrera plankton ur vattnet. På mjuka bottnar lever de ofta nergrävda. Ibland kan du se insugningsröret, sifonen, som sticker upp genom ett hål i bottnen. Bredvid denna sitter utblåset. Ser du två hål nära varandra på bottnen kan du vara säker på att det finns en mussla ett par centimeter ned.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.