Tusensnäcka (Hydrobiidae sp)

Tusensnäckorna hör till familjen Hydrobiidae. De är mycket små men om du tittar på dem i förstoring ser du hur vackra de är. Tusensnäckorna äter främst mikroskopiska alger och bakterier, men även små partiklar av döda växter och djur. Favoritmaten är små kiselalger. Det finns sex arter i Sverige och det kan vara svårt att se skillnad på dem.

Tusensnäckor finns längs hela vår kust och även i sötvatten. De är vanliga på grunda bottnar och på all sorts växtlighet där de kryper runt och äter. De kan också gräva ner sig i sedimentet på mjuka bottnar.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.