Tångspigg (Spinachia spinachia)

Tångspiggen skiljer sig utseendemässigt från de andra spiggarterna. Den har en smal stjärt och en solfjäderformad stjärtfena. Den lever ensam eller i par, och äter bottendjur, pungräkor och fiskyngel. Hanen bygger ett bo av växtdelar, där honan lägger sina ägg. När hanen befruktat äggen vaktar han boet i några veckor tills ynglen kläckts. Honan dör efter äggläggningen (som dock kan ske flera gånger under lekperioden), och hanen dör efter att han vaktat boet klart. Den blir alltså bara 1 år gammal

Tångspiggen trivs i grunda, vegetationsrika områden. Det är en marin art som även finns i bräckta vatten.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.