Tångsnälla (Syngnathus typhle)

Tångsnällan är släkt med sjöhästar. Den är långsträckt och rörformad, och den saknar fjäll. Istället är kroppen klädd med benplattor. Till skillnad från sina släktingar havsnålar har den bröst- stjärt- och ryggfenor. Den använder sin smala snabelliknande mun som en pipett, och suger i sig födan som består av plankton och små kräftdjur. Vid leken lägger honan sina ägg i hanens yngelpåse på svansen, där ynglen kläcks och växer till. En hane leker med flera honor och bär till slut på upp till ca 100 ägg.

Man kan hitta tångsnälla bland vegetation på någon meters djup. Det är en marin art, med utbredning upp till Bottenhavet.

Fakta: Kantnålsfiskar

Kant- och havsnålsfiskar är små och långsmala fiskar med en lång lite uppnäst nos som är släkt med sjöhästarna. De är huvudsakligen marina och ett flertal arter finns i Sverige. I Östersjön finns dock bara två, mindre havsnål och tångsnälla. De saknar fjäll och istället är kroppen täckt av benplattor. De lever bland vegetationen vid kusten och äter små kräftdjur och fiskyngel som de suger i sig med sin smala snabelliknande mun. Honan lägger sina ägg i en ficka på hanens mage. Där vårdar han dem tills de är fullt utvecklade och simmar ut.