Tångludd (Elachista fucicola)

Tångludd ser ut som en liten penselformad tofs. Unga individer är ljusbruna och när de blir äldre blir de mer mörkbruna och kortare. Cellerna i de oförgrende trådarna är 1-2 gånger så långa som breda. Cellerna innehåller många skivformade kloroplaster. För att se dessa krävs ett mikroskop. Tångludd övervintrar med sina basala delar som känns som en hård kudde. Från denna växter det ut nya trådar året därpå.

Tångludd växter som små luddiga tofsar på blåstång men kan även hittas på sågtång. Man hittar den på de lite äldre delarna av tången. Den finns längs vår kust upp till Norra Kvarken.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.