Tånggråsugga (Idotea sp)

Det finns tre arter av tånggråsuggor i Östersjön, Idotea balthica, Idotea chelipes och Idotea granulosa . De två förstnämnda är vanligast. Arterna är ganska svåra att skilja åt, men tittar man på gråsuggornas form, färg, ryggplattor och stjärtar så kan man se olikheter. Tånggråsuggorna lever bland alger och växter och kan bli lite mer än ett år gamla. De äter främst små och trådformiga alger, men kan även äta växter och tång, helst vissna plantor. Vissa år är de så många att de kan äta upp nästan all tång i ett område. Kvar blir bara tångens hårda mittnerv. Tånggråsuggorna fortplantar sig under vår och sommar och brukar vara som flest i antal under hösten.

Tånggråsuggor lever bland alger och växter på grunda bottnar i Östersjön upp till Kvarken.

Fakta: Smådjur bland tången

Tångruskorna rymmer en otrolig mängd smådjur. Många är kräftdjur som tånggråsugga och tångmärla. Tången fungerar som havets skog och erbjuder skydd och mat åt sina innevånare. Skaka en tångruska så får du se hur många djur som kan gömma sig där!