Svart smörbult (Gobius niger)

Den svarta smörbulten lever ensam eller i par. Under lekperioden blir hanen vackert blåsvart. Annars är hanen liksom honan gråbrun. Hanen bygger ett bo vid en stenhåla eller under ett tomt snäckskal. Där vaktar han rommen tills den är kläckt.

Den svarta smörbulten håller till på bottnar med sand eller lera, gärna med vegetation och stenar. Leken sker upprepade gånger under maj-augusti i nordiska vatten.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.