Sutare (Tinca tinca)

Sutaren är svartgrön eller mörkbrun med mässingsglans. Den har en tunn skäggtöm i vardera mungipan, ögonen är röda och fjällen knappt skönjbara. Den är mest aktiv i skymningen, och lever nära bottnarna där den äter fjädermygglarver, snäckor och andra smådjur. Den leker i juni till augusti på grunt vatten. Sutaren är en tålig fisk när det gäller låga syrehalter. Vintern tillbringar den i ett dvalliknande tillstånd i bottendyn.

Sutaren finns, förutom i näringsrika sjöar, i skärgårdsvikar upp till södra Bottenhavet.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.