Sudare (Chorda filum)

Sudare ser ut som ett långt, gulbrunt till mörkbrunt snöre, lite likt ett kolasnöre. Det sitter fast på stenar, musselskal eller andra alger med en liten rund fästskiva. Ofta sitter flera tätt ihop, så att det ser ut som en bunt med trådar. Unga sudare är täckta med ofärgade hår, men dessa försvinner när de åldras. Sudaren kan förväxlas med gullsudare, Halosiphon tomentosus, men denna art har vackert gyllengult färgade hår. Unga exemplar av sudare kan även förväxlas med korvsnöre, Scytosiphon lomentaria, men denna smalnar av nertill vid fästet vilket inte sudaren gör. Sudaren är en ettårig brunalg. Det snörformiga stadiet förekommer på sommaren, medan det mikroskopiska stadiet förekommer under vinterhalvåret. I England kan sudaren bilda stora täta ängar där en simmare kan trassla in sig, vilket gett den namnet död mans rep. I Östersjön blir sudaren vanligtvis runt en meter och i Västerhavet kan den bli flera meter lång.

Sudare är vanlig i skyddade vikar där den sitter på klippor, stenar, musselskal och andra växter. Den är vanligast på mellan 1- 5 meters djup, och kan växa ner till cirka 10 meters djup.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.