Strutsallat (Monostroma grevillei)

Strutsallat gör skäl för namnet då den ser ut som en liten, ljusgrön salladsstrut med flikig kant. Den startar som en blåsa men spricker upp när den blir lite större. Strutsallat är en vårart och den börjar växa redan i december. Det könliga stadiet är makroskopiskt och sporofyten, som är encellig, är mikroskopisk. Mikroskopiska karaktärer är att bladet är ett cellskikt tjockt och cellerna är ofta ordnade i grupper.

Strutsallat växer på småsten, skal och även på andra alger. Den förekommer från ca 0,5 meters djup, där den är vanligast, och ner till ca 5-10 meters djup. Den finns längs vår kust upp till Ålands hav men har även hittats vid Södra Kvarken.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.