Stor dammsnäcka (Lymnaea stagnalis)

Dammsnäckor tillhör familjen sötvattenslungsnäckor som även finns i utsötade vikar längs vår kust. De andas luft och måste upp till ytan med jämna mellanrum. De lever av mikroalger som de skrapar loss från underlaget med sina raspliknande tungor. Deras geléliknande genomskinliga äggklumpar sitter ofta fästade på växter och stenar.

Stor dammsnäcka är vanlig i skyddade vikar utmed kusten i Östersjön. De gillar slammig botten, men även sandbotten och stenar. Den undviker vågexponering.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.