Stor ärtmussla (Pisidium amnicum)

Ärtmusslan är en sötvattenmussla som ingår i ett komplex av många närstående, små och svårbestämda arter av ärt- och klotmusslor. Flertalet är ännu mindre än just stor ärtmussla. Ärt- och klotmusslor som grupp kan dock ofta kännas igen genom, förutom den ringa storleken, den i tvärsnitt ganska klotrunda formen, medan flertalet övriga musslor är något tillplattade från sidorna.

Ärtmusslan är vanlig i sjöar och i Bottniska viken och hittas på grunda dyiga, gyttjiga eller sandiga bottnar i utsötade vikar.

Fakta: Snäcka eller mussla?

Både snäckor och musslor tillhör blötdjuren, Mollusca. Snäckorna, Gastropoda, har bara ett skal som oftast är spiralvridet. De har en fot som de kan krypa omkring med. På foten har de antenner, ögon och en snabel. Under foten har de en rasptunga som de använder för att få i sig mat från underlaget. Musslor, Bivalvia, har två skal som sitter ihop med ett gångjärn. De lever av att filtrera vatten, antingen nedgrävda i mjuka bottnar eller fastsittande med byssustrådar på hårda underlag. En del äter också små partiklar av döda växter och djur från bottnarna.