Stäm (Leuciscus leuciscus)

Stämmen liknar en slank mört, men ögonen är gulare. Den lever i små stim, gärna nära ytan, och är en snabb simmare. Den äter framförallt insekter, men även kräftdjur. Stämmen kan bli förhållandevis gammal. Man har fångat exemplar som varit 13 år gamla.

Stämmen lever i strömmande sötvatten, och återfinns vid kusten ofta i närheten av flodmynningar. Den vandrar från kusten upp i rinnande vatten när den ska leka.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.