Småspigg (Pungitius pungitius)

Småspiggen är en nära släkting till storspiggen. Den blir inte lika stor, men har fler taggar på ryggen, mellan sju och tolv stycken. Små bensköldar finns på stjärtfenans skaft, men i övrigt saknar den fjäll. Den äter huvudsakligen mindre, ryggradslösa djur. Vid leken bygger hanen ett bo som honan lägger sin rom i. Hanen vaktar boet och viftar in friskt, syresatt vatten i det.

Småspiggen lever i grunda områden med mycket växtlighet. Den finns i Bottniska viken och kustnära längs hela ostkusten och i flodmynningar.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.