Smalskägg (Dictyosiphon foeniculaceus)

Smalskägg är en rikt förgrenad, gulbrun eller mörkbrun alg, med grenar som är klädda med tunna färglösa hår. Arten hittas lättast på sommaren och som ung är den blek i färgen. På hösten blir bålen ofta mörkare och grövre. Smalskägg kan lätt förväxlas med krulltrassel, Stictyosiphon tortilis, och med mjukt kärringhår, Desmarestia viridis. Den senare har motsatt förgrening som skiljer den från smalskägg. För att skilja den från krulltrassel behöver du studera den under mikroskop. Där kan man se att den saknar hår i spetsen på grenarna vilket krulltrassel har. Smalskägg är ettårig och förekommer från senvår till höst. Arten gynnas av övergödning.

Smalskägg växer på klippor, stenar, och som påväxt på blåstång och andra alger och kärlväxter. På grunt vatten kan den bilda täta mattor och blåstången är ofta helt överväxt med smalskägg på sommaren. På hösten lossnar smalskäggsplantorna och tången ser ren ut igen. Smalskägg är en vanligt förekommande längs vår kust upp till Ålandshav. Den förekommer norrut till södra Bottenviken.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.