Skvalpalg (Ulothrix zonata)

Skvalpalgen har långa trådar som består av en cellrad. Trådarna är inte förgrenade. Skvalpalgen är en vår- och försommarart som kommer tillbaka på hösten när det blir kallare i vattnet. Tråden är det könliga stadiet och sporofyten är encellig och mikroskopisk. Skvalpalgen kan förväxlas med andra fintrådiga alger som grönslick och getraggsalg, men skvalpalgen är till skillnad mot dem ogrenad.

Som namnet antyder sitter skvalpalgen i vattenbrynet där den bildar en grön bård på stenar och klippor. Den förekommer ofta tillsammans med andra gröna trådar. Den är vanlig från mellersta delen av Egentliga Östersjön upp till Bottenvikens utsötade vatten. Precis som många andra grönalger gynnas den av god näringstillförsel.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.