Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)

Sjustrålig smörbult kännetecknas av en mörk fläck med en gul ring på stjärtroten. Arten håller sig ofta i stim i fria vattenmassan i strandzonen, där de på ett karaktäristiskt sätt står snett i vattnet med huvudet aningen högre än stjärtpartiet. Den sjustråliga smörbulten leker upprepade gånger under perioden maj-augusti. Äggen, som bara är en mm långa, läggs på tångens bas. Den sjustråliga smörbulten lever på mindre kräftdjur och djurplankton.

Sjustrålig smörbult trivs i tångbeväxta, grunda områden, men håller sig inte lika nära bottnarna som många av dess släktingar.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.