Sarv (Scardinius erythrophthalmus)

Sarven är en liten guldglänsande fisk som liknar mört, men har starkt röda fenor. Det är en stimfisk som gärna uppehåller sig bland vegetation. Vintertid drar den sig mot bottnarna och till djupare områden. Den äter smådjur och växtdelar. Under leken får hanarna små vårtor på huvudet och ryggen.

Sarven lever sommartid i grunda, varma och vegetationsrika vikar. Den kan återfinnas både vid bottnarna och i det fria vattnet.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.