Sandstubb (Pomatoschistus minutus)

Sandstubben är en liten, sandfärgad fisk som lever ensam eller i små stim. De två bukfenorna är sammanvuxna och bildar en sugskiva. Den är dagaktiv, och äter små kräftdjur och maskar. Vintertid simmar den ut på större djup. Äggen läggs i taket på ett tomt musselskal eller liknande, och vaktas efter befruktning av hanen. Sandstubb lever högst två vintrar, vanligen bara en vinter.

Sandstubben lever på sandig eller lerig botten på grunda områden. Den gräver ofta ner sig i bottnarna så att bara ögonen sticker upp, och finns på djup från 2 till runt 20 meter.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.