Sandskädda (Limanda limanda)

Sandskäddan skiljs lättast från skrubbskädda och rödspätta på att sidolinjen svänger upp i en kraftig böj över bröstfenan. Ynglena simmar från början som vanliga fiskar med buken neråt, men efter en kort tid börjar ena ögat vandra åt sidan, och de börjar simma med ena sidan neråt. Den äter havsborstmaskar, kräftdjur, ormstjärnor, snäckor och musslor. En hona kan lägga 100 000 ägg.

Sandskäddan lever på sand- eller lerbotten. Den är en utpräglad kustfisk, som håller till på ganska grunda områden. Vid leken söker den sig till djupare områden.

Fakta: Plattfiskars utveckling

Plattfiskar har en mycket intressant utveckling. Som små yngel ser de ut som andra fiskar, med ett öga på vardera sida. Under de två första månaderna flyttar sig det ena ögat så att bägge ögonen hamnar på samma sida. Den vuxna plattfisken ligger på sidan med ögonen uppåt.