Sågtång (Fucus serratus)

Sågtång är brun och har en platt gaffelgrenad bål med en tydlig mittnerv. Kanten är sågtandad vilket gett tången dess namn. Sågtång har aldrig riktiga flytblåsor men frostskadade grenar kan spricka sönder så att långsmala blåsor bildas. Arten är flerårig. En sågtångsruska är antingen en han- eller honindivid med platta sågtandade förökningstoppar. Dess huvudsakliga förökningsperiod är under hösten. På södra Ölands spets har ett bestånd av sommarförökande sågtång hittats.

Sågtång växer på klippor och stenar från lågvattennivån ner till ca 10 meters djup. Det är en vanlig art på svenska västkusten, i Öresund och i södra Egentliga Östersjön. De minsta ruskorna , ca 30 cm stora, hittas vid artens nordgräns, i Gryts skärgård och på grunden norr om Gotland.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.