Rödsträfse (Chara tomentosa)

Rödsträfse är en stor, vackert rödaktig kransalg. Den är grövre än de andra kransalgerna och ger ett uppsvällt intryck. Den bildar ofta täta, höga mattor i riktigt skyddade vikar. Mattorna kan ge ett intryck av att man befinner sig bland koraller - därav det engelska namnet coral stonewort - korallkransalg. Rödsträfse övervintrar huvudsakligen som planta, men dessa är förtvinade under vinterhalvået. Övervintring kan även ske med lökliknande organ. Rödsträfse är samkönad, hon- och hanorgan finns alltså på samma planta. Reproduktionen sker från juli till september. Rödsträfse har visat sig vara särskilt känslig mot båttrafik som orsakar ökade vattenrörelser och upprörning av partiklar från botten.

Rödsträfse växer i grunda, avsnörda och riktigt vågskyddade vikar med dyig till gyttjig botten. Den växer främst ned till 1,5 m djup men förekommer ned till ungefär 4 m djup.

Fakta: Kransalger

På svenska östkusten finns 13 arter kransalger av släktena Chara, Nitella och Tolypella. De tillhör grönalgerna men liknar kärlväxter. De fäster sig inte direkt på stenar och klippor utan har rotliknande trådar som håller dem fast på mjuka bottnar.

Kransalgerna har fått sitt namn genom växtsättet med sidogrenar i tydliga kransar. Vissa av dem kan ge ett krasande ljud ifrån sig om de bryts. Det beror på att de innehåller mycket kalk. Kransalgerna producerar ämnen som kan minska tillväxten av mikroskopiska alger. De här ämnena gör att kransalgerna har en markant lukt. De är känsliga för övergödning, båttrafik och muddring, och hör till de arter som är skyddsvärda och i några fall utrotningshotade.

Kransalger förekommer på mer eller mindre vågskyddade, grunda mjukbottnar i Östersjön. Ofta bildar de täta mattor bestående av en eller ett fåtal arter. Flera av arterna är ursprungligen från sötvatten och förekommer därför i miljöer med stor sötvattenpåverkan.