Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Rödspättan har, precis som andra plattfiskar, en mycket intressant utveckling. När de är små yngel ser de ut som "vanliga fiskar", med ett öga på vardera sida. Under de två första månaderna flyttar sig det ena ögat till den andra sidan. Samtidigt vrids huvudet så att översidan kommer på ena sidan av fisken. Den äter kräftdjur, musslor och annat smått på bottnarna. Rödspättan kan bli hela 50 år gammal.

Rödspättan behöver salt vatten för att kunna leka, vilket gör att den bara kan reproducera sig i de södra delarna av Östersjön. Den håller till på mjuka bottnar på ända upp mot 200 meters djup.

Fakta: Plattfiskars utveckling

Plattfiskar har en mycket intressant utveckling. Som små yngel ser de ut som andra fiskar, med ett öga på vardera sida. Under de två första månaderna flyttar sig det ena ögat så att bägge ögonen hamnar på samma sida. Den vuxna plattfisken ligger på sidan med ögonen uppåt.