Ribbeblad (Delesseria sanguinea)

Ribbeblad är flerårig och har också kallats nervtång genom att bålen ser ut som ett blad med en kraftig mittnerv och tunnare sidonerver. Nya blad växer ut från fjolårets mittnerv och har en blekröd färg. I Östersjön reduceras bladdelen och algen blir ner eller mindre trådformig. I Östersjön kan ribbeblad förväxlas med ekblading men denna har mer kvar av sin bladformiga bål.

Ribbeblad hittas på cirka 5- 25 meters djup. Den är på grund av den låga salthalten inte så vanlig i Östersjön men har hittats på mer vågexponerade platser utmed kusten i Skåne och Blekinge. På västkusten däremot är den vanlig i rödalgsbältet.

Fakta: Rödalger

Nästan alla rödalger är marina arter. De har därför problem med att anpassa sig till Östersjöns salthalt. De är vanliga från ett par meters djup ned till ungefär 20 meter. Rödalger klarar av att leva djupare än andra alger eftersom de i fotosyntesen använder de blågröna våglängderna av ljuset, som når djupast ned i vattnet. Många konsistensgivare som används i livsmedel utvinns ur rödalger.