Så rapporterar du fynd

I Sverige bedrivs mycket naturvårdsarbete och i det ingår förstås bevarandet av arter. Det finns myndigheter som är ansvariga för att veta på det stora hela vilka arter som finns var, och de arbetar tillsammans med forskare och experter på länsstyrelser eller universitet. Men det blir också vanligare att allmänheten bjuds in att delta i forskningen eller hjälpa till på olika sätt. Är du intresserad av arter och tillbringar tid vid kusten? Här har vi samlat projekt eller organisationer som efterfrågar allmänhetens hjälp.

Rapportera fynd av:

Viktiga satsningar:

  • Bli havstulpanobservatör
  • Rapportsystemet Svenska Artportalen
    Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.
  • Artfakta
    På ArtDatabankens sida Artfakta kan du få fram information om alla svenska arter, inklusive deras rödlistningstatus eller om de klassas som främmande eller invasiva.
  • Jourhavande biolog vid Naturhistoriska Riksmuseet.