Raggsträfse (Chara horrida)

Raggsträfse är en klargrön kransalg som är snarlik den vanligare arten grönsträfse. Den skiljer sig från grönsträfse genom att vara betydligt mer taggig – horribelt raggig. Raggsträfse finns endast i Östersjön och bara i några få grunda vikar mellan Blekinge och Uppland. Den betraktas därför som utrotningshotad. Det pågår forskning för att utreda släktskapet mellan de båda arterna grönsträfse och raggsträfse.

Raggsträfse växer i flera olika typer av miljöer, från halvskyddade stränder med inslag av sand till mycket vågskyddade vikar med gyttjig botten. Den växer främst ned till 1,5 meters djup, men förekommer ned till ungefär 5 meter under vattenytan.

Fakta: Kransalger

På svenska östkusten finns 13 arter kransalger av släktena Chara, Nitella och Tolypella. De tillhör grönalgerna men liknar kärlväxter. De fäster sig inte direkt på stenar och klippor utan har rotliknande trådar som håller dem fast på mjuka bottnar.

Kransalgerna har fått sitt namn genom växtsättet med sidogrenar i tydliga kransar. Vissa av dem kan ge ett krasande ljud ifrån sig om de bryts. Det beror på att de innehåller mycket kalk. Kransalgerna producerar ämnen som kan minska tillväxten av mikroskopiska alger. De här ämnena gör att kransalgerna har en markant lukt. De är känsliga för övergödning, båttrafik och muddring, och hör till de arter som är skyddsvärda och i några fall utrotningshotade.

Kransalger förekommer på mer eller mindre vågskyddade, grunda mjukbottnar i Östersjön. Ofta bildar de täta mattor bestående av en eller ett fåtal arter. Flera av arterna är ursprungligen från sötvatten och förekommer därför i miljöer med stor sötvattenpåverkan.