Piggvar (Psetta maxima)

Piggvaren är en plattfisk, som ofta ligger nergrävd i bottensubstratet. Den är en utpräglad rovfisk. Piggvaren, liksom övriga plattfiskar, har en mycket intressant utveckling. När de är små yngel ser de ut som "vanliga fiskar", med ett öga på vardera sida. Under de två första månaderna flyttar sig det ena ögat till den andra sidan. Samtidigt vrids huvudet så att översidan kommer på ena sidan av fisken.

Piggvaren ligger ofta nergrävd i botten, och föredrar sandiga bottnar. Sommartid finns den på grundare vatten, och vintertid på djupare vatten. Den vistas gärna på grunda utsjöbankar. I Östersjön finns den allmänt upp till Ålands hav.

Fakta: Plattfiskars utveckling

Plattfiskar har en mycket intressant utveckling. Som små yngel ser de ut som andra fiskar, med ett öga på vardera sida. Under de två första månaderna flyttar sig det ena ögat så att bägge ögonen hamnar på samma sida. Den vuxna plattfisken ligger på sidan med ögonen uppåt.