Östersjösallat (Monostroma balticum)

Östersjösallat har en något jämnare form än sin släkting strutsallat. I övrigt liknar de varandra både i utseende och växtsätt, men Östersjösallaten blir betydligt större och kan forma stora mattor på botten.

Östersjösallat växer grunt, ofta lösliggande på botten. Den finns nästan bara i Östersjön, upp till Kvarken.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.